МСФО 11 и 12

МСФО 11 СЪВМЕСТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

МСФО 12 Оповестяване на дялови участия в други предприятия

МСС и МСФО

Leave a Reply