Дигитални административни услуги

cloud123

Увеличена скорост, достъп и сигурност на данни

 • Сигурно споделена място за вашите данни
 • Достъп от всякакви устройства
 • Четене и редактиране в браузъра

*Заявете безплатно 1ГБ дисково пространство

 

consult123

Задаваме и отговаряме на правилните въпроси

 • Финансови консултации и анализи
 • Бизнес оценки
 • Оптимизиране на бизнес процесите
 • Секторни анализи
 • Индивидуален подход

 

paper123

Изваждаме бумащината от офиса Ви

 • Личен счетоводител
 • Отчетност в реално време
 • Складов модул
 • ДДС
 • VIES
 • и още много...

audit

Одиторско Дружество Петков и партньори ООД

 • Почтеност, комбинирана с професионална и независима оценка на работата
 • Изключително значение, което отдаваме на пазарите и клиентите си
 • Качествено изпълнение на услугите
 • Продкрепа на предприемачите и иновациите
 • Високоефективна работна култура, упражнявана от опитен и ерудиран екип

tax123

Оптимално изрядни към държавата

 • Данъчно планиране
 • Корпоративни данъци
 • Лични данъци
 • Местни данъци и такси
 • Трансферно ценообразуване
 • Консултации във връзка с ДДС ефекти
 • Консултации във връзка с прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане

pc123

Направете вашия Уеб Проект - Наш Проект

 • фирмени сайтове
 • форми за обратна връзка
 • банери
 • и още много...